home gfgfgf vdfdfg
خانهدرباره دانشگاهحوزه ریاستنهاد نمایندگی مقام معظم رهبریمعاونتهادانشکده هامراکز و پژوهشکده‌های وابستهستاد کنگره شهدای دانشجوتماس با ماEnglish

عنوان گروه پژوهشی: آب و زمین شناسی

مأموریت: پژوهش و تحقیق و تدوین روشهای نوین در زمینه‌های منابع آب، ژئوفیزیک و ژئوتکنیک
بحران آب زيرزميني يكي از مسائل مهم منابع آب كشور مي باشد به طوريكه در اكثر دشت هاي ايران از جمله دشت های استان همدان بيلان منفي است. عوامل متعددي از قبيل حفر چاه هاي غير مجاز،برداشت بيش از حد از چاه هاي بهره برداري، راندمان پايين آبياري، عدم استفاده از الگوي كشت، مسائل اجتماعي، فرهنگي و سياسي، قطعات كوچك و پراكنده زمين هاي كشاورزي، عدم اشاعه فرهنگ صحيح استفاده از آب باعث ايجاد بحران شده است. ماموریت: مشخص كردن عوامل اصلي ايجاد بحران مي باشد و ارائه روش هايي كه بتوان بحران را كاهش داد.

 اهداف بلند مدت (5ساله)گروه پژوهشی(مطابق الگوی موجود در وبگاه):
•    تعيين الگوي طبيعي حاكم بر توزيع عناصر بالقوه سمي در تاحيه مورد مطالعه
•    بررسي روند تغييرات عناصر بالقوه سمي در منابع آب، رسوب و خاك منطقه بويژه خاكهاي كشاورزي
•    تعيين عوامل كنترل كننده و جاذب آرسنيك و ساير فلزات سنگين در محيط هاي زمين شيميايي بويژه آب، رسوب و خاك و تعيين زيست دسترس پذيري آن با توجه به نتايج حاصل از روش تجزيه استخراج ترتيبي نمونه ها
•    پژوهش در جنبه‌های ژئوتکنیک و دانش زمین‌شناسی، بررسی چالش ها، تنگناها و نارساییهای موجود در کلیه زمینه های مرتبط با آب و زمین

اهداف کوتاه مدت(2ساله) گروه پژوهشی(مطابق الگوی موجود در وبگاه):
•    بررسی اثر متقابل ساختار زمین شناسی و میزان برداشت آب زیرزمینی در منطقه
•    انجام فعالیت‌های ضروری برای به كارگیری نتایج پژوهش‌های انجام شده
•    ارائه راهکاری که نشان دهنده توازن بین برداشت آب زیرزمینی و تغذیه آب زیر زمینی باشد.
•    اجرای پژوهش‌های کاربردی در زمینه هایی همچون فرار آب از سدها، برداشت بی‌رویه از آبهای زیرزمینی و آلودگی آبهای زیرزمینی در مقیاس وسیع
•    بررسی فروچاله ها

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این درگاه متعلق به دانشگاه بوعلی سینا می باشد.
طراحی شده توسط شبکه فراپیوند
آدرس پست الکترونیکی پشتیبانی فناوری اطلاعات: IT_Services[at]basu.ac.ir